Forældrebestyrelse

Vi har et godt samarbejde og god sparring med forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen
I Himmelskibet består forældrebestyrelsen af 7 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter valgt blandt forældrene. Derudover deltager 2 medarbejdere valgt blandt personalet, samt leder og souschef.

Uddrag fra styrelsesvedtægtens §8:
Forældrebestyrelsen fastsætter efter indstilling fra lederen principper for daginstitutionens arbejde og for anvendelsen af den af kommunalbestyrelsen tildelte budgetramme (rådighedsbeløbet) indenfor de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Forhold vedrørende de ledelsesmæssige og personalepolitiske forhold er institutionslederens eller forvaltningens ansvarsområde og kan ikke behandles i forældrebestyrelsen.

Læs styrelsesvedtægten i sin fulde længde her