Pædagogik

"Projekt I Børnehøjde" tager udgangspunkt i børnenes nysgerrighed.

Hvad er PIBH?

I Himmelskibet er vi særligt kendt for vores PIBH (Projekt I Børne Højde) og har længe arbejdet som Gentofte kommunes nye læreplan ønsker det. PIBH er et "udviklings- og forsknings laboratoriums felt", hvor børn og voksne er sammen om et fælles projekt. Fokus er børnenes kompetencer, læring og potentialer. PIBH løber året rundt og er en fast del af Himmelskibets årshjul.

Planlægningen omkring PIBH tager udgangspunkt i iagttagelser af børnenes nysgerrighed, interesser, spor og intentioner. Dernæst inddrages pædagogens viden og erfaringer, holdninger vendes og der laves en projektplanlægning.

I fasen hvor planen bliver igangsat, og børnene oplever og erfarer, kan det vise sig at der skal justeres og ændres.

  • Der planlægges hvad og hvordan der dokumenteres.
  • Der tages udgangspunkt i handleplanens mål og perspektiv, og dokumentationsmetoder besluttes.

I projektforløbet reflekteres, dokumenteres og planlægningen justeres evt. Ved projektets afslutning analyseres dokumentationen og der udarbejdes en evaluering.

Til alle disse former for planlægning, er der udarbejdet særlige skemaer, der er med til at dokumenterer og styrke børnenes og de voksnes kompetencer. Der er udarbejdet logbogsblade og skemaer til forskellige former for dokumentation og evaluering. PIBH giver mere fokuseret tid til at arbejde med børnegruppen eller det enkelte barn og er derfor en meget vigtig del af det pædagogiske arbejde og det levede liv i Himmelskibet. Gruppernes dokumentation kan ses i det ugentlige nyhedsbrev "Flaskeposten" der udkommer hver mandag. Her kan i læse stuernes pædagogiske nedslag for ugen.

I PIBH er der også afsat tid til pædagogernes refleksion over egen pædagogisk praksis og læring. Her i Himmelskibet arbejder vi med Projekt i Børnehøjde (PIBH) hver tirsdag – fredag kl. 9.30 – 11 (12) alt afhængig af, om barnet går i vuggestue eller i børnehave.