Årshjul

Vi arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan

Vi arbejder hele året ud fra den styrkede pædagogiske læreplan og Gentofte kommunes fokuspunkter.