Pædagogisk praksis

Vi lægger vægt på børnenes intentioner og det at være en del af et fællesskab.

Med reference til Gentofte kommunes børnevision ”Tryghed, Leg og Læring”, bygger Himmelskibets pædagogiske principper på et barne- og læringssyn, der i det pædagogiske arbejde prioriterer et barneperspektiv lagt med vægten på:

  • barnets intention
  • den anerkendende kommunikation
  • samvær og relationer

Når barnet får oplevelser og forholder sig til disse, er aktiv og handlende, sker der en læring. Barnet skaber nye erfaringer, får ny viden, nye færdigheder og adfærdsmåder. Således indgår barnet fra fødslen i læreprocesser, og Himmelskibet er følgelig et læringsmiljø på barnets vej i livet.

3 vigtige omdrejningspunkter for det pædagogiske arbejde
Himmelskibets hverdagsliv og grundstruktur åbner gode muligheder for, at børn kan forfølge deres egne ideer, skabe egne projekter, f.eks. gennem PIBH.

Omdrejningspunkt 1. At være en del af et fællesskab
Børn har intention og behov for at kunne lære at takle de forskellige følelser, der kommer til udtryk i et fællesskab – lige fra engagement, venskab og kærlighed til ligegyldighed og til konkurrence. Via livet i Himmelskibet møder barnet pædagoger og andre voksne som væsentlige medspillere, når følelsesmæssige erfaringer bliver til handlinger – at opleve og være inkluderet i det sociale fællesskab er centrale erfaringer i menneskelivet og fordrer en udviklet evne til at lytte til andre og se sagen fra den andens synsvinkel – lære at der mange måder at gøre ting på.

Gennem den anerkendende grundholdning, som kendetegner livet i Himmelskibet, lærer børnene bl.a. at mærke egne grænser – at kunne sige fra og til – og på samme tid indgå i et børnefællesskab, der gør verden både sjov og udfordrende at være i.

Omdrejningspunkt 2. At vise respekt for andre
Respekt begynder med anerkendelse af, at mennesker er forskellige. Tidlige erfaringer med at møde og udvise respekt har stor betydning for barnets selvoplevelser og udvikling af selvværd. Allerede i vuggestuen møder barnet en stabil voksentilknytning, når voksne i relation og dialog med barnet sætter ord på følelser og oplevelser og styrker barnets relationsforståelse gennem barnets opmærksomhed på egne følelser – altså hvad er mig, og hvad er dig.

Omdrejningspunkt 3. At udvikle og blive selvhjulpen
Gennem den stabile tilknytning til de voksne og et aktivt samvær med kammeraterne har barnet mulighed for at udvikle en selvhjulpenhed – en positiv selvfølelse, selvtillid, dvs. tillid til egen formåen, hvilket danner grundlag for at udvikle sociale kompetencer. Via livet i Himmelskibet får barnet mulighed for at udfolde og afprøve alle sine potentialer.